Projekty

 • TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

  TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

  Používání ekologicky certifikovaných čistících prostředků ve školách, školkách i školních jídelnách má mimořádný význam vzhledem k mnohostrannému dopadu. Výrobky, zaměřené na zdraví a bezpečnost, nabízejí netoxickou alternativu a zajišťují pohodu zaměstnanců i strávníků. Dlouhodobé úspory nákladů, pozitivní pověst v komunitě, minimalizace ekologické stopy a pohoda zaměstnanců dále podtrhují význam této problematiky a posilují závazek školy k hodnotám

  zobrazit více
 • ŠKOLNÍ ASISTENT

  ŠKOLNÍ ASISTENT

  Školní asistent v projektech OP VVV

  Školní asistent není spojen s konkrétním žákem, působí v celé škole. Není podpůrným opatřením „asistent pedagoga“ ve smyslu školského zákona. Není doporučován jako podpůrné opatření ze strany školského poradenského zařízení a jeho působení ve škole není schvalováno ze strany krajského úřadu ani MŠMT.Podmínkou výkonu činnosti školního asistenta je způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, odborná způsobilost a znalost českého jazyka v rozsahu stejném jako je tomu u pedagogických pracovníků podle zákona č. 563/2004 Sb. v platném znění.Školním asistentem je nepedagogický pracovník, který vykonává následující činnosti:poskytuje základní nepedagogickou podporu přímo v rodině při spolupráci s rodiči, a to při přípravě na vyučování, spočívající např. v pomoci s organizací času, práce a s úpravou pracovního prostředí, motivaci k učení, poskytování formativní zpětné vazby žákovi nebo studentovi, podpora při přípravě na školní práci, zprostředkovává komunikaci s komunitou, rodinou a školu spočívající např. v aktivitách vedoucích k zajištění pravidelné školní docházky žáků, porozumění rodinnému prostředí žáků a zajištění přenosu informací mezi školou a rodinou; zprostředkovává rodině informace o školní úspěšnosti žáka, případně o potřebě s žákem pracovat. Pomáhá v překonávání bariér mezi školou a rodinou, které mohou vyplývat z odlišných životních podmínek žáka nebo odlišného kulturního prostředí. Činnosti v rodině provádí školní asistent pouze se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců dítěte, žáka nebo studenta, poskytuje přímou nepedagogickou podporu dětí v předškolním vzdělávání spočívající např. v nácviku jednoduchých činností při příchodu a pobytu ve škole nebo školském zařízení, nebo při akcích školy nebo školského zařízení, pomoci při oblékání. Dále např. organizační činnosti při zajištění školního stravování pro děti a žáky (komunikace se školní jídelnou a rodiči při organizaci vhodné doby ke stravování apod.), podpora dětí a žáků při manipulaci s pomůckami, při podpoře soběstačnosti a motivaci ke vzdělávání. Podporu dětem a žákům poskytuje vždy za přítomnosti pedagogického pracovníka.

  zobrazit více
 • ŠKOLNÍ ASISTENT

  Školní asistent

  Profese školního asistenta je zřizována za účelem podpory dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem (zejména v důsledku nedostatečné podpory vzdělávání ze strany rodiny, dlouhodobě špatného prospěchu, nízké motivace nebo kázeňských přestupků) a dětí a žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí. Zaměstnavatelem školního asistenta je zpravidla mateřská nebo základní škola.

  zobrazit více
 • SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLKA

  SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLKA

   

  Ve školním roce 2018/2019 se naše MŠ Človíčkov přihlásila do projektu s názvem
  Skutečně zdravá škola. Po úspěšném splnění všech podmínek jsme obdrželi certifikát, který se nám v roce 2022 podařilo obhájit.

  Co je skutečně zdravá škola?
  Skutečně zdravá škola je komplexní program kvalitního a udržitelného školního stravování a vzdělávání o jídle. Snaží se, aby si děti jídla vážily, dokázaly si jej vychutnat a věděly, odkud jídlo pochází a jak vzniká. Skutečně zdravá škola pomáhá dětem v rozvoji dovedností a návyků, které budou potřebovat ke zdravému a úspěšnému životu.

  Co chceme?
  Chceme zdravé a vzdělané děti
  Chceme, aby naše děti jedly jídlo, které je zdravé a které jim chutná, a aby věděly, odkud jídlo pochází a jak vzniká.
  Naše vize
  Skutečně zdravé školy nabízejí dětem jídlo, které je chutné, zdravé a připravené z kvalitních surovin. Školy pomáhají dětem také získat představu o tom, odkud jídlo pochází a jak se pěstuje nebo vyrábí. Umožňují svým žákům porozumět vztahům mezi jídlem, které jí, a světem, ve kterém žijí. Děti si ze školy odnášejí základy zdravých stravovacích návyků a důležité informace, díky kterým si v životě dokážou vybrat zdravé, kvalitní a udržitelným způsobem produkované potraviny.
  K naplnění vize Skutečně zdravé školy je potřeba určitých změn v současném systému školního stravování. Co tedy prosazujeme? Transformace školního stravování – detailní popis toho, co prosazuje Skutečně zdravá škola.

  Jaká ocenění a doporučení máme?
  Programu Skutečně zdravá škola dali svoji záštitu ministři zemědělství a životního prostředí ČR. Program také doporučuje Ministerstvo školství jako příklad inspirativní praxe, stejně tak jej doporučuje Národní síť Zdravých měst jako příklad dobré praxe. Program získal 1. místo v soutěži Ceny SDGs 2018, unikátní ocenění za naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN v Česku.

   

  zobrazit více
 • DĚTSKÉ HŘIŠTĚ ČLOVÍČKOV

  DĚTSKÉ HŘIŠTĚ ČLOVÍČKOV

 • Chůva k dvouletým dětem

  Chůva k dvouletým dětem

  Od 1. 1. 2017 máme v naší MŠ chůvu k dvouletým dětem

  chuva

  zobrazit více
 • Zdravá výživa

  Zdravá výživa

  Od začátku školního roku 2016/2017 se naše MŠ Človíčkov snaží o zdravější způsob stravování.

  zobrazit více
 • LOGO

  LOGO

  Od začátku školního roku 2016/2017 máme v naší MŠ Človíčkov nové logo.

  zobrazit více
 • Oprava venkovních zdí

  Oprava venkovních zdí

  Před zahájením školního roku 2016/2017 byla provedena rekonstrukce obvodových zdí na školní zahradě a byla doplněna obrázky s pohádkovými motivy.

  zobrazit více
 • Rekonstrukce sklepa

  Rekonstrukce sklepa

  Před zahájením školního roku 2016/2017 byla provedena částečná rekonstrukce sklepa.

  zobrazit více


Motto: Človíčkov - místo, kde pro "malé človíčky" děláme "velké věci" - proč? Aby se učili, hráli a smáli přeci :-)


Mateřská škola Brod nad Dyjí, okres Břeclav, příspěvková organizace, Brod nad Dyjí 148, 691 81 BŘEZÍ

 • Ředitel: Mgr. Pavel Pojeta
 • Tel.: +420 731 718 303, +420 519 519 163
 • E-mail: msbrod@centrum.cz
 • IČ: 70 988 668
 • Provoz MŠ 6.30 - 16.00 hod.